PRIVACYBELEID

Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacy- en cookie-beleid.
Wij respecteren je privacy. We geven je gegevens nooit door aan andere organisaties. We verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Hoe bekomen we uw gegevens?

We verzamelen en verwerken alleen informatie die je ons zelf doorgeeft door:

  • Een formulier op onze website in te vullen
  • Een account aan te maken op Momoyoga
  • Ons te mailen of te telefoneren
  • Of ons op een andere manier te contacteren

Zo hebben we je e-mailadres, naam en voornaam

We sturen je enkel informatie over onze lessen, evenementen of over jouw reservaties. We kunnen jou contacteren per mail of telefoon. Liever geen contact? Geef ons een seintje.

Hoe herroep je jouw toestemming?
Wanneer u, nadat u de toestemming had gegeven, van gedacht veranderd, dan kan u deze toestemming herroepen.

Bekendmaking
Wanneer de wet het ons verplicht of wanneer u zich niet houdt aan onze algemene voorwaarden zullen wij uw informatie openbaar maken.

Derden
Algemeen gaan, andere partijen/derden gebruikt door ons, enkel uw gegevens, verzamelen, gebruiken en openbaar stellen tot waar het de diensten van deze derden, aan ons ondersteunt. Hier raden wij u aan om ook de privacy voorwaarden van de andere partijen te lezen. Op deze manier bent u ook op de hoogte hoe deze derden zullen omgaan met uw persoonlijke informatie.

Links
Wanneer u gebruik maakt van links op onze website, dan kunnen deze u doorverwijzen naar een andere website en verlaat u onze website. Wanneer dit gebeurt, zijn wij niet verantwoordelijk voor de privacy voorwaarden van andere websites en moedigen we u aan ook hier de privacy voorwaarden goed te lezen.

Beveiliging
Om uw persoonlijke infomatie te beschermen, nemen wij de nodige voorzorgsmaatregelen en volgen we de bestaande best practice op. Om er zo zeker van te zijn dat uw informatie niet verloren gaat, misbruikt, vrijgegeven, veranderd of vernietigd word.

Cookies

Wij en derden kunnen gebruik maken van cookies en gelijkaardige technologie wanneer u gebruik maakt van onze diensten. Deze worden meestal gebruikt voor veiligheid, stabiliteit, functionaliteit, prestatie en advertentie doeleinden. U mag er voor kiezen deze te blokkeren via uw browser settings. Dit kan nadelig zijn voor uw ervaring naar onze diensten toe.

Aanpassingen aan deze privacy voorwaarden
Wij behouden het voorrecht deze voorwaarden aan te passen op eender welk moment, dus u bekijkt deze best op regelmatige basis. Aanpassingen en verduidelijkingen zullen onmiddellijk van toepassing zijn wanneer ze vermeld worden op de website. Mochten we belangrijke aanpassingen maken aan onze voorwaarden dan zullen wij dit hier vermelden. Zo dat u op de hoogte blijft van de informatie die wij verzamelen, gebruiken en onder welke voorwaarden, wanneer toepasselijk, we deze gebruiken en openbaar stellen.

Jouw rechten

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking. ​Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wil weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen. Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen. ​Wij zullen je verzoek in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via simplyoga@outlook.be